Skladovací podmínky profilů

Úvod Vše o nákupuSkladovací podmínky profilů

Skladovací podmínky profilů

Při skladování je nutné dodržovat následující pokyny.

 

1. Všeobecně

Trvanlivost gumových výrobků značně závisí na správném skladování a ošetřování.
Gumové výrobky je potřeba chránit před škodlivými vlivy jako je působení kyslíku, ozónu,
tepla, světla, organických rozpouštědel, minerálních olejů, mazacích tuků, pohonných
hmot, koncentrovaných kyselin (dusičné, sírové, solné,…) apod.


Škodlivý je také dlouhodobý styk gumy s měděnými nebo korodujícími předměty. Proto
musí být před nimi chráněny obaly nebo jinými vhodnými materiály např. papírem,
polyetylenovou folií, textilním obalem apod.

 

2. Technické požadavky

Sklad musí být chladný, tmavý, bezprašný a bez průvanu. Skladová teplota nesmí
přesahovat +25ºC. Gumové výrobky musí být skladovány mimo přímý zdroj tepla - jako
jsou parní kotle, radiátory a přímé sluneční světlo. Jak je skladová teplota nižší jak 15ºC,
musí být s výrobky manipulováno opatrně, jelikož by mohli ztuhnout a stát se náchylnými
k deformaci. Před montáží musí být teplota výrobku z chladného skladu zvýšena přibližně
na 30ºC.


Ve skladu nesmí být společně uskladněny rozpouštědla, pohonné hmoty, maziva,
dezinfekční prostředky, kyseliny, louhy nebo jiné chemikálie. Ve skladu nesmí být v
provozu zařízení, ve kterém vniká jiskření (ozón).


Ve skladu a v jeho bezprostřední blízkosti nesmí být vedené vysokého napětí.

 

3. Podmínky skladování

Gumové výrobky je potřeba skladovat volně - tj. v nenapnutém stavu. Výrobky zabalené,
musí být skladovány v jejich ochranných obalech.


Profily dodávané v běžných metrech (metráž) se uskladňují volně do regálů. Vždy každý
svazek zvlášť, aby se profily nedeformovaly pod velkým zatížením.


Profily dodávané v kusech se uskladňuji v nataženém/ přímém stavu. Skladovaní v jiném
než nataženém stavu je NEPŘÍPUSTNÉ A NEVYHOVOJÍCÍ. V takovém případě může
nastat nezvratná deformace profilu.


Trvalé jednostranné zatížení, přeložení nebo hromadění výrobků na sebe je nepřípustné.
Nesmí se opírat o ostré hrany např. regálu. Při vyskladňování je potřeba odebírat výrobky,
které jsou nejdéle skladovány.

 

Skladovací podmínky ke stažení v PDF zde.

Copyright 2019 - 2021 © fsealscosro.cz